Curriculum Vitae

Education

Memberships

Solo Exhibitions (selected)

Group Exhibitions (selected)

Commisions

Collected By

Scholarship

Other related experience

Videoprosjekt ” Spor av tiden”, en arbeidsprossess i Rakuteknikk, Videoverkstedet, Akershus Kunstnersenter. 1999
Styremedlem, NK, Akershus 1992
Styreleder, NK, Akershus 1993

Study trips